2006/Jun/29

กลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ห่างหายไปนาน ไอ้เราก็เล่นบอร์ดนี้ตั้งนาน เพิ่งจะมีเวลามาเก็บสำรวจก็คราวนี้ ถ้าใครจำครั้งที่แล้วได้ ยอดการปริ้นเก็บไว้สวดถล่มทลาย แล้วงวดที่ 2 คราวนี้ อาจโดนใจใครหลายๆ คน เพราะเป็นคาถาที่ใกล้ๆ ตัว สามารถนำไปใช้ได้จริง สำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นถ้าท่านไม่เคร่งมมาก ก็นำไปสวดได้ ถ้าพระเจ้าของท่านจะไม่ลงโทษเอา อิอิ มาติดตามกันต่อเลยดีกว่า

ถ้าใครจำงวดแรกไม่ได้หรือเพิ่งเข้ามาสามารถกลับไปเปิดอ่านได้ที่นี่คะ

http://aming.exteen.com/20050428/entry

.

ใครขัดสนสิ่งใด หยิบมาใช้ได้นะครับ
.
.
1. คาถาโชคลาภ 1
.
นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต ( ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน )
.
.
2. คาถาก่อนสมัครงาน
.
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา ( ใช้ท่องก่อนออกจากบ้านไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่ประทับใจ )
.
.
3. คาถาโชคลาภ 2
.
นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง ( ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้ )
.
.
4. คาถาโชคลาภ 3
.
โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว ( เป็นอีกคาถาหนึ่งที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆ ขึ้นมาได้ เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก )
.
.
5. คาถารักแท้
.
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ ( ให้บริกรรมคาถานี้กับลูกอมแล้วอมขณะที่คุยกับคนที่เรารัก จะทำให้เขาคนนั้นเกิดความรักจริงจังขึ้นมา )
.
.
6. คาถาร่ำรวย
.
ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ ( ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้าน หรือบ้านจะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย )
.
.
7. คาถาเสกลิปสติก
.
มทุจิตตัง สุวามุปขัง ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง ทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา สัมมะนุนะ พรามมะนา นุนะ ปะสังสันติ ( ใช้ภาวนากับขี้ผึ้งหรือลิปสติก จะทำให้คนรักเชื่อฟัง )
.
.
8. คาถากันไฟและขโมย
.
ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา ( ใช้สวดภาวนากับทราย ๗ จบด้วยกัน แล้วนำไปโปรยรอบบ้าน จะปลอดจากอัคคีภัยและขโมยโจร- หมิง: คล้ายกับการสวดกำแพง 7 ชั้นเลยแฮะ)
.
.
9. คาถาคลอดลูกง่าย
.
ยโตหัง ภคินี อริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ ( ใช้ภาวนาแล้วลูบที่ครรภ์มารดาเพื่อให้คลอดลูกง่าย )
.
.
10. คาถาแก้ของ
.
นะโมพุทธายะ นะรา นะระ รัตตัง ญานัง นะรา นะระ รัตตัง หิตัง นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหัง ( ใช้สวดภาวนากับน้ำแล้วนำมาดื่มและอาบ ถ้าหากรู้สึกว่าร่างกายจิดใจไม่เป็นปรกติ กระวนกระวายวซึ่งอาจจะถูกของ )
.
.
11. คาถามหาเสน่ห์
.
จันโทอะภกันตะโร ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง อิตภิโยปุริ โส มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ ( ให้ภาวนาคาถานี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่ )
.
.
12. คาถาสาริกาลิ้นทอง
.
พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต ( ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง )
.
.
13. คาถาป้องกันภัยพิบัติ
.
ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม ( ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ )

เครดิด : http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=28447

แถมด้วยพระคาถาเงินล้าน - มีการบริกรรมคาถาก่อนสวดคาถาเงินล้าน

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม ๓ จบ)พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม

 

.
คาถาเงินล้าน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม ๓ จบ)
สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโมพรหมมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม

.
สัมปะติจฉามิ

เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา

เครดิด : http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=42755

เจอกันใหม่กับคาถาที่วัยรุ่นควรทราบในครั้งหน้าคะ

ไปตัดผมใหม่มาครับ เท่ห์อะป่าว?


Thank you!
http://uruqfyoz.com/akyd/oalq.html | http://ambplaxe.com/fozm/qcni.html
#46 by (72.232.250.12) At 2006-12-24 18:00,
Hello.Thanks so much.
#45 by Kamagra (195.188.16.14) At 2006-11-03 05:12,
Very interesting and professional site! Good Luck!
#44 by Halcion (203.113.13.3) At 2006-09-14 21:06,
I am here to say hello and you have a great site!#43 by Robitussin (201.245.163.2 /192.168.254.254) At 2006-09-11 21:23,
Thanks so very much for taking your time to create this very useful and informative site. I have learned a lot from your site. Thanks!!
#42 by Honda Miami (87.248.183.183) At 2006-08-30 23:24,
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ
#41 by าๅ๑๒๎โ๎ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ (87.248.183.183) At 2006-08-30 23:13,
ฤ๎แ๐๛้ ไๅํ
#40 by าๅ๑๒๎โ๎ๅ ๑๎๎แ๙ๅํ่ๅ (87.248.183.183) At 2006-08-30 22:56,
ดีคะ ผมทรงใหม่เท่ดีนะ ยินดีด้วยที่ชนะการประกวดคอส
#39 by *^O^*แอบเข้ามา*^O^* At 2006-07-06 17:46,
คอสกันได้น่ารักมากๆเลยรู้ไหมอิอิ

อาหมิงเหมือนเด็กผู้ชายน่ารักน่ากอดมากเลยๆ>[]<
#38 by ++Mami++ At 2006-07-03 15:42,
ตัดผมมาจริงอะ...

[มีบล็อกแว้วว]
#37 by crazyfantasy (203.188.5.70) At 2006-07-02 17:15,
มีคาถาสอบผ่านบ้างไหมครับ...

Ps.คาถาฉลาดขึ้นก็ได้ ฮ่าๆ
#36 by Kurei At 2006-07-01 23:43,
สุดยอดคาถา อิอิ

ทรงใหม่เท่ห์ดี

#35 by (๑● ‿ ◡๑) ChO|3!tSzA ★ At 2006-07-01 21:32,
สาธุ!

ทรงผมพระคุณท่าน น่ารักดีจังเยย
หุหุหุ
#34 by kikipinkyS At 2006-07-01 07:27,
สมควรนำไปใช้ในชีวิตจริงเป็นอย่างยิ่ง!!!
#33 by 【いくみ】 At 2006-07-01 02:43,
อะ..ตัดผมแล้วเหมือนผู้ชายเลยอะค่า
#32 by ★ N a M i ☆ At 2006-07-01 01:30,
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้วกับ คาถาที่ 10
ช่วงนี้ดวงตกดิ่งมากๆๆ
ขอบคุณน้าค่ะที่น้ำเรื่องน่าสนใจมาให้อ่านกัน

ps. พีสาวแอบเท่อ่ารูปสุดท้าย

http://erichan.exteen.com
#31 by เอริจัง (124.121.4.94) At 2006-07-01 01:21,
โหะๆ คาถาน่าใช้ ทั้งน้าน น้าค่า ขอบคุณที่ไป เยี่ยมบล็อกเราน้า
#30 by catastrophe At 2006-06-30 21:21,
ขอบคุณที่ช่วยเม้นให้นะค่ะ

คาถา น่าสนใจมากเลยค่ะ
#29 by At 2006-06-30 20:22,
โอ้ๆๆ แต่ละคถาของดีทั้งนั้นเลยแฮะ
แต่สงสัยคงได้แต่ศึกษาล่ะฮะ แหะๆ> _ <"

ว่าแต่ตัดผมใหม่แล้วแอบแมนมากมายค่า
#28 by *。::Eda::。* At 2006-06-30 20:08,
โอ้ว~ ขอบคุณค่า~
พี่หมิงตัดผมใหม่~ โอ้~ เท่ห์ขึ้นนะคะ
#27 by +++Mizumi+++ At 2006-06-30 19:23,
น่าสนใจทั้งนั้นเลย ขอบคุณที่เอามาลงนะคะ
ป.ล.ขอบคุณที่มาเยี่ยมบลอคเรานะคะ สาวกGundam SEED/DestinyและMai HiME/Otomeเช่นกัน เราแอดเลยนะ ขอบคุณอีกครั้งที่มาบลอคเราค่ะ
#26 by At 2006-06-30 19:15,
นึกว่า การ์ตูน เรื่องนี้ จะไม่มีคนดูซะแล้ว
#25 by ۞ RECCA۞ At 2006-06-30 19:00,
อู้วววววว สุดยอดคาถา!! มีแต่ดีๆทั้งนั้นเรยฮะ กรี๊ดดด น่าลองยิ่งนักกกก
*ท่องคาถาเงินล้านๆๆๆๆๆ*
ฮี่ๆๆ
#24 by S*aGi(ยังไม่ตาย) At 2006-06-30 18:48,
ขอใช้แกคาถา 5 ละฮ้า~
เอ๋พี่หมิงตัดผม =[]=!! (เสียดายแทนอย่างบอกไม่ถูก)
#23 by Katem@n_!! At 2006-06-30 18:38,
โอ้~ น่าลองเอาไปใช้บ้างแฮะ กี๊สๆ (โดยเฉพาะอันแรก) คึ่กๆๆๆ >w< แง้วๆ
#22 by +Kira Minami : Vincia [April] Foolery+ At 2006-06-30 18:18,
อามิตตาพุด
#21 by ไอแพทเอง~* At 2006-06-30 17:54,
ตามสะบายเลยค่ะ...ขอบคุณมากดูๆไปเหมือนกำลังแชทอยู่เลยเนอะ...Fighting
นะค่ะน้องสาว...ชื่อพี่แวมค่ะ...
#20 by แวมมี่มิกกี้ At 2006-06-30 17:49,
*0*
มหาเสน่ ไว้ไถตังคนอื่น เอิ้ก
#19 by [S]hiina At 2006-06-30 17:42,
ใช่ค่ะแต่ที่นี่ก็น่าสนุกนะเนีย..ถ้ามาบอยๆจะว่าอะไนมั๊ยเนี่ย.......บีจีสวยมากค่ะ
#18 by แวมมี่มิกกี้ At 2006-06-30 17:38,
ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันจ๊ะ แล้วแวะไปหากันบ่อยๆนะ เพิ่งเล่นไม่ค่อยมีเพื่อนเลยอะ ชอบการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดเหรอ บิวชอบนารุโตะ ฮันเตอร์ แล้วก็ยูกิอะ มากๆๆๆๆเลย
#17 by *^O^*แอบเข้ามา*^O^* At 2006-06-30 17:00,
น่ากรี๊ดตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลย (ถ้าไม่กลัวคนข้าง ๆ จะยันออกไปนอกบ้าน)

คงจำกันไม่หวาดไม่ไหวแหละจ้ะ

แต่หมิงน่ารักมาก เข้ากับหน้ามาก ๆ
#16 by Mrs. Holmes At 2006-06-30 15:22,
คาถาดีทั้งนั้นเลย จำไปท่องวันละอย่าง แต่สงสัยคาถาคลอดลูกง่านนี้ผมคงใช้ไม่ได้ผลแน่ๆ
#15 by เปี๊ยก At 2006-06-30 04:25,
มันจะได้ผลป่าวหว่า
#14 by .-* KaiToU DaRk ._.* At 2006-06-29 22:14,
คาถาเยอะจริง ๆ เลยนะคับ แหะแหะ ถ้าใช้ไม่ได้ผล ยินดีคืนเงินด้วยป่าว ตอนนี้กำลังปรับปรุงบล็อกถ้ายังไง ว่าง ๆ แวะไปเยี่ยมได้อีกนะคับ (แล้วสงสัย มีคาถาทำบล็อกได้ดั่งใจมั้ยคับ แก้โค้ดธีมจนมือหงิกหมดแล้ว ตามประสาคนไม่เก่ง ก็เลยค่อยทำไปทีละนิด)
#13 by หนึ่ง At 2006-06-29 21:32,
คาถาเจ๋ง ๆ ทั้งนั้นเลยค่า
จด จด จด
#12 by BeeJang At 2006-06-29 21:10,
มางวดนี้คาถาน่าสนพรึ่บเลยดีจังๆ
#11 by Koyuki hime At 2006-06-29 21:02,
คนธรรมดาอย่างผมท่องคาถาไปมันจะได้ผลไม่ง่ะ เหอๆ
ถ้าได้ผลคาดว่ารวยกันล้นฟ้าแล้วแหงๆ
เอาครับ ถือศีลตั่งมั่นในธรรมกันดีกว่า เอิ๊กๆ
#10 by r i j e -[a x k i z e l] At 2006-06-29 20:19,
เป็นบล็อกที่ดูขลังดีครับ เหมือนโรงเรียนเวทย์มนตร์เลย

ขอเอาคาถา คาถาก่อนสมัครงาน ไปใช้ล่ะครับ

= )
#9 by ninetynine-phoenixs At 2006-06-29 19:40,
...........คาถารักแท้.....ยังงั้นหรอ.....ดีจังนะ

เอาคาถาเดียวกะของพี่ทิงด้วยก็ดีนะ
#8 by 早乙女有人 At 2006-06-29 19:31,
โอ้วววว

ไฮโซมากมายพี่หมิง

ปุ้นชอบอันสุดท้าย

คาถาเงินล้าน- -+

จะลองเอาไปใช้ดูอุๆๆๆ
อยากได้คาถาแก้ปวดท้องอ่ะครับ .. ..

แต่ ท่องคาถาเงินล้านกันก่อนดีกว่า
ผมทนได้ 555+
#6 by Katem@n_!! At 2006-06-29 17:09,
เอ่อ จะท่องไหวฤาคะ
ยิ่งโง่ๆอยู่ด้วย
หะๆ
อ่านการ์ตูนยังลืมเนิ้อเรื่องเลย
#5 by เนือย At 2006-06-29 17:03,
มาเป็นคาถาเลยแฮะ งวดนี้
เราคงไม่ใช้อ่ะ เพราะท่องแล้วร้อน....(ผั่ว! แกเป็นผีเรอะ!!)
#4 by RinsChan At 2006-06-29 10:49,
อันแรกน่าใช้มาก >< สวดกับกระเป๋าตังค์ แต่คาถายาวจัง แอบจำไม่หมด
#3 by YoonJiHye At 2006-06-29 10:28,
เพิ่งรู้หลายอัน แต่คงไม่ใช้อ่ะ
แค่จำก็ลำบากแล้ว กร๊ากกก

เอาคาถาลงจากคานมะ
#2 by Trigger At 2006-06-29 09:22,
แต่ละคาถา!!!!
ของดีทั้งนั้นเลยนะเนี้ย
เดียวจะลองเอาไปใช้ดูซักอันฮะ
#1 by ~@!BukKen-Ito!@~ At 2006-06-29 07:02,